Přistupujte k půjčkám zodpovědně!

Nabídka bankovních a nebankovních věřitelů je rok od roku pestřejší a i bez nadsázky můžeme tvrdit, že se pro každého klienta najde úvěr takříkajíc „na míru“. Vzhledem k rostoucí konkurenci už dávno není problém získat i větší finanční obnos bez nutnosti prokazovat značné množství nejrůznějších dokumentů. K penězům lze přijít opravdu snadno, což se v některých případech nemusí té či oné straně vyplatit.

Spousta spotřebitelů přehodnotí svou ekonomickou situaci natolik, že není schopna splácet smluvenou částku. Věřitelé naopak leckdy poskytují půjčku s vidinou lehce nabytého nemovitého majetku, který jim spadne do klína co by zástava. Obě strany by proto měly dodržovat zásady zodpovědného úvěrování. Pokud jste již někdy o některý z úvěrových produktů žádali, pravděpodobně jste se s tímto pojmem setkali.

Zodpovědné vypůjčování

Proces půjčování peněz je dnes mnohem jednodušší, než před lety. Transakci nezjednodušují jen nebankovní instituce, ale i bankovní sektor, který se snaží s konkurenčním prostředím udržet krok. V potencionálních zákaznících je vidina snadno získané hotovosti impulsem k bezhlavému půjčování a to i tehdy, když peníze vůbec „nepotřebují“. Z toho vyvozujeme základní zásadu, kterou by měli všichni spotřebitelé dodržovat – důkladně si promyslet, zda je úvěr opravdu nezbytný a propočítat si, zda splátka přílišně nezatíží rodinný rozpočet. Za smysluplný účel je zpravidla považováno vybavení do domácnosti, rekonstrukce a věci trvalé hodnoty.

Zodpovědný dlužník si dopředu prověří, zda věřitel patří mezi solidní poskytovatele úvěrů a srovná několik konkurenčních nabídek. Nejedená unáhleně a nepodepisuje smlouvu do doby, než se seznámí se všemi podmínkami. Pokud některé části nerozumí, měl by po věřiteli žádat vysvětlení. Součástí některých půjček totiž bývají i velmi vysoké smluvní pokuty, kvůli kterým není možné splatit úvěr předčasně, případně sankce i za minimální prodlení se splátkami.

Zodpovědné úvěrování ze strany klienta se také váže k jeho finanční gramotnosti. Dlužník by měl vždy myslet na zadní vrátka a nechávat si k dispozici finanční rezervu ve výši alespoň několik a splátek. To pro případ nenadálé nemoci či neočekávaných událostí, ke kterým většinou dochází právě v průběhu splácení.

Mnoho klientů hledí pouze na výši úroku, ale nedokáže si dopředu spočítat skutečnou výši splatné částky. Celá řada věřitelů požaduje i další poplatky a to za správu úvěru, uzavření smlouvy a podobně. Přesnějším ukazatelem je proto RPSN, kde jsou zahrnuty i tyto náklady.

Podstatné je i uvádění pravdivých informací. Věřitelé se sice snaží úvěrové produkty zpřístupnit široké veřejnosti, ale to pouze za předpokladu, že žadatel splní alespoň základní podmínky. Nesnažte se je proto obejít právě tím, že věřiteli neposkytnete přesné údaje – schvalovací mechanismy mají svůj účel. Věřitelé se snaží chránit nejen sebe, ale také žadatele.

V případě potíží se splácením by měl klient neprodleně kontaktovat právě svého věřitele a nesnažit se takříkajíc „vybít klín klínem“ a žádat o jinou půjčku. Solidní věřitel se vynasnaží najít vhodné řešení v podobě odkladu či rozložení splátek.

Zodpovědné úvěrování

A jak by měla vypadat ona zodpovědnost z druhé strany? Zodpovědné úvěrování spočívá především v poskytnutí všech potřebných informací o úvěru a vyhodnocení, zda klient nepatří do rizikové skupiny. Zodpovědný věřitel klade důraz na informovanost nových klientů o všech specifikách nabízených služeb a zároveň bedlivě monitoruje situaci stávajících zákazníků. Je-li ohrožena klientova schopnost splácet, měl by usilovat o nalezení výhodného řešení. To má nejčastěji formu úpravy splátkového kalendáře, dočasného odkladu splátek či konsolidace.

Solidní instituce si vždy před tím, než klientovi poskytne jakýkoliv finanční produkt, prověří jeho aktuální situaci, ale i historii. K tomu mu poslouží několik databází, jako je SOLUS či NRKI. Nebankovní věřitelé mají tendenci posuzovat žadatelovu schopnost splácet individuálně. V případě, že se však dotyčný v minulosti opakovaně porušil smluvní podmínky a navíc není vyhovující jeho současný příjem, neměl by být požadavek na půjčku schválen.

Bankovní i nebankovní společnosti, které se řídí principy zodpovědného úvěrování, jsou často aktivními členy větších organizací dodržující určitý etický kodex. Členství v takových skupinách je zavazující k respektování těchto pravidel a tedy zárukou seriózního jednání ke klientům, dodržování zákonných norem a poskytování konkurenceschopných úvěrových produktů.

Publikováno: 24. 07. 2018

Kategorie: Nezařazené

Autor: Barbora Součková